Välkommen till MCK Energiteknik

MCK Energiteknik AB är ett konsultföretag med dokumenterad erfarenhet av teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom energi- och processteknik för kraft- och värmeindustrin.

Läs mer om oss här...

Jobba hos oss

MCK Energiteknik utvecklar nu verksamheten för att bemöta ett efterfrågat behov.

Pågående projekt

Ny installation av ecomoniser i Akalla VV

Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2015
Projektets nuvarande status:
Byte av fjv-pump på panna 3 med tillkommande rörmontage är utfört Fjv-rörmontage fortsätter på Panna 1 och Panna 2 Planering och förberedelser fortlöper med beställningar, avställningar, kommande inlyft och montage av ekonomisers som sker i början av mars 2017.

Beskrivning:
MCK Energiteknik har fått i uppdrag ansvara för delprojekt Process avseende installation av 2 st nya economisers för Panna 1 och Panna 2 i Akalla VV inkl. rörmontage av fjärrvärmerör med tillkommande pumpar Inom uppdraget ingår projektledning, processdesign, framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling och genomförande.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning