Välkommen till MCK Energiteknik

MCK Energiteknik AB är ett konsultföretag med dokumenterad erfarenhet av teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom energi- och processteknik för kraft- och värmeindustrin.

Läs mer om oss här...

Jobba hos oss

MCK Energiteknik utvecklar nu verksamheten för att bemöta ett efterfrågat behov.

Pågående projekt

Reinvestering av Farsta Värmeverk

Fortum Värme Samägt med Stockholm stad

År: 2017
Projektets nuvarande status:
Rivningsarbetet samt asbestsaneringen fortlöper. Rörmontaget av fjärrvärmerör har påbörjats

Beskrivning:
MCK Energiteknik har fått i uppdrag att vara Montagesamordnare inkl. tillståndsansvarig för Heta arbeten inom projektet reinvestering av Farsta värmeverk.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning