Välkommen till MCK Energiteknik

MCK Energiteknik AB är ett konsultföretag med dokumenterad erfarenhet av teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom energi- och processteknik för kraft- och värmeindustrin.

Läs mer om oss här...

Jobba hos oss

MCK Energiteknik utvecklar nu verksamheten för att bemöta ett efterfrågat behov.

Pågående projekt

Uppgradering soptravers, Högdalenverket

Fortum Värme

År: 2015
Projektets nuvarande status:
Entreprenaden för projektet genomförs under sommaren 2015 och innebär att styrningen av kranarna förbättras samt att kritiska elektriska komponenter byts ut. MCK står för projektledningen.

Beskrivning:
Soptraverserna var i behov av uppgradering på grund av ett dåligt fungerande styrsystem och stort slitage på den elektriska utrustningen. Inom ramen för projektet uppgraderades styrningen av kranarna och kritiska elektriska komponenter byttes ut inklusive kablage.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning