Välkommen till MCK Energiteknik

MCK Energiteknik AB är ett konsultföretag med dokumenterad erfarenhet av teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom energi- och processteknik för kraft- och värmeindustrin.

Läs mer om oss här...

Jobba hos oss

MCK Energiteknik utvecklar nu verksamheten för att bemöta ett efterfrågat behov.

Pågående projekt

Ombyggnad brännarstyrning för 12 stycken brännare Akalla VV

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2015
Projektets nuvarande status:
Den nya instrumenteringen för brännarstyrning håller på att installeras. Driftsättning sker hösten 2017

Beskrivning:
MCK Energiteknik har fått i uppdrag att ansvara för ett delprojekt avseende ombyggnad av 12 stycken brännare och dessa styrning tillhörande 3 stycke 75 MW hetångpannor. Projektet innebär att dagens brännare med mekanisk kvotreglering skall byggas om till elektrisk styrd kvotreglering och att all brännarstyrning/logik skall integreras i ett nytt PLC baserat säkerhetssystem.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning