Aktuellt

MCK är nu certifierade projektledare!

Johan Ekström har genomgått IMPA´s (www.ipma.se) certifiering för projektledare. Det är en process som 16 000 projektledare världen över årligen genomgår.

Tyngden i certifieringen är att, genom olika moment, påvisa personliga kunskaper i metod- och beteendekompetens samt att uppfylla uppsatta krav för ledning av projekt under en tid av minst 3år och samtidigt uppnå en viss komplexitet.

Momenten under certifieringen indelas i fyra faser - Självstudier, skriftlig tentamen, workshop samt personlig intervju.

Publicerad: 2011-02-04 16:15:21

Alla nyheter