Aktuellt

Vi tackar Ylva för genomfört EX-jobb

Ylva fallqvist har mellan september 2010 och april 2011 utfört sitt examensarbete hos oss på MCK Energtieknik AB. Uppdraget var att titta på möjligheterna med småskalig avfallsförbränning, <10MW, dels ur samförbränningsperspektiv men även som ren avfallsförbränning.

Vi vill i och med hennes avslut tacka för hennes insats och önska henne all lycka i sin framtida karriär.

Publicerad: 2011-04-28 10:37:10

Alla nyheter