Aktuellt

MCK Blogg

Från och med april 2013 har MCK en egen blogg där en stor del av informationsutbytet kommer sker internt inom företaget. För att utnyttja dagens alla möjligheter kring sociala medier har MCK beslutat att skaffa en blogg där man enkelt kan dela information mellan alla anställda.

"Vi arbetar idag hos olika kunder och på olika geografiska områden och vi kände ett behov att kunna enkelt och tydligt dela information mellan oss. Vi har nu fått en modern blogg anpassad just för MCK där alla anställda väldigt enkel har tillträde, oberoende om man sitter och arbetar med sin dator eller endast har sin mobiltelefon tillgänglig, till den senaste informationen."

Publicerad: 2013-04-21 09:24:54

Alla nyheter