Aktuellt

MCK Energiteknik AB certifierar sig enligt ISO

Kvalitet och miljö är centrala begrepp inom vår verksamhet. För att stämma av och utveckla vårt verksamhetssystem har vi under 2015 tagit första steget genom att påbörja arbete mot en ISO-certifiering avseende kvalitet.


Syftet med att certifiera oss är att skapa ett effektivt arbetssätt och att säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete. Vi vill även förmedla en tydlighet gentemot våra beställare att vi följer gällande lagar och krav och att vi ständigt bedriver ett utvecklingsarbete av verksamheten.

Vår målsättning är att bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 under2015.

 För mer information, kontakta Chrstine Friberg Projektingenjör

Publicerad: 2015-03-30 11:54:47

Alla nyheter