Aktuellt

Ytterligare en certifierad projektledare hos MCK!

Lovisa Kojola har nu blivit certifierad projektledare enligt IPMA (International Project Management Association, www.ipma.se). IPMAs certifiering är ingen utbildning utan en validering av redan befintlig kunskap. I certifieringsprocessen ingår flera delmoment såsom självutvärdering i metod- och beteendekompetens samt ledarskapsförmåga, skriftligt prov, en workshop samt intervju. 

IPMA:s projektledarcertifiering är känd världen över och under de tio senaste åren har certifierat över 3000 st projektledare i Sverige och över
250 000 i sammanlagt 55 länder. IPMA certifierar utifrån 4 st nivårer, Level A - Projektchef, Level B - Senior Projektledare, Level C - Projektledare samt Level D - Projektkunskap. För Level C, som Lovisa har certifierat sig till, krävs att man har minst 33 manmånaders erfarenhet som ledare för projekt samt varit projektledare för samtliga faser i minst ett projekt.

Publicerad: 2016-02-16 14:14:51

Alla nyheter