Aktuellt

MCK Energiteknik är certifierade energikartläggare

Lovisa Kojola och Martin Claesson är certifierade energikartläggare. Denna metod är i enlighet med lagen om energikartläggning i stora bolag (SFS 2014:266) samt kraven för hur energikartläggningar skall genomföras. Standarder såsom SS-EN 16247-1:2012,
SS-EN 16247-2:2014, SS-EN 16247-3:2014, SS-EN 16247-4:2014 och SS-EN 16247-5:2015 följs.

Publicerad: 2016-04-15 14:40:50

Alla nyheter