Avslutade projekt

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Upphandling, Projektledning, Automationskonsultation, Driftoptimering, Driftsättning

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Asfaltering av Bränslevägen Brista
År: 2016
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Cisternbyggnad Brista
År: 2016
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Upphandling, Projektledning

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Tak-och fasadbyte A-ladan Brista
År: 2016
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Upphandling, Projektledning

Bomhus Energi AB

Energioptimering
År: 2015
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Byte av sotblåsare till panna 14, Värtaverket
År: 2015
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Upphandling, Projektledning

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby
År: 2015
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Driftoptimering, Driftsättning

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Processvattenåtervinning Brista 2
År: 2015
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Processdesign, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Drift- och underhållsutbildning, Driftsättning

Fortum Värme

Utbyte dysbotten på panna 6, Högdalenverket
År: 2015
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Upphandling, Projektledning

Fortum Värme

Upprustning av eldstad på panna 6, Högdalenverket.
År: 2015
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Upphandling, Projektledning

Alla avslutade projekt