Pågående projekt

Fortum Värme Samägt med Stockholm stad

Reinvestering av Farsta Värmeverk
År: 2017
Projektets nuvarande status: Rivningsarbetet samt asbestsaneringen fortlöper. Rörmontaget av fjärrvärmerör har påbörjats
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning

Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB

Ny GAP-rökgaskanal till panna 6, Högdalenverket
År: 2016
Projektets nuvarande status: Projektet är upphandlat och byte av rökgaskanalen genomförs under revisionen på pannan 2016.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Upphandling, Projektledning

Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Installation av 2st ecomonisers i Akalla VV
År: 2015
Projektets nuvarande status: Ekonomisrar är på plats samt brännarutrustning. Inkopplingar återstår. Driftsättning har påbörjats för P3
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning

Fortum Värme

Uppgradering soptravers, Högdalenverket
År: 2015
Projektets nuvarande status: Entreprenaden för projektet genomförs under sommaren 2015 och innebär att styrningen av kranarna förbättras samt att kritiska elektriska komponenter byts ut. MCK står för projektledningen.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Ombyggnad brännarstyrning för 12 stycken brännare Akalla VV
År: 2015
Projektets nuvarande status: Den nya instrumenteringen för brännarstyrning håller på att installeras. Driftsättning sker hösten 2017
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Installation av startretur på fjärrvärmen, Lidingö
År: 2015
Projektets nuvarande status: Projektet börjar närma sig slutet av genomförande fas. Det mekaniska montaget är klar men några mindre delar för elinstallationen kvarstår och kommer åtgärdas inom närmsta veckan. Varm driftsättning klar. Uppdatering av dokumentation pågår. prel klart hösten 2017
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Upphandling, Projektledning

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Projekt - utbyte stora delar av produktion- och processutrustning
År: 2014
Projektets nuvarande status: Projetket är klart sånär som på slutbesiktning av den nya fastbränslepannan. Därefter skall slutdokumentation tas fram och överlämnas till förvaltaren. Överlämning planerat till augusti 2017, allt enligt ursprunglig plan och kostnad.
Läs om hela projektet här...

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Driftoptimering, Driftsättning