Projekt - utbyte stora delar av produktion- och processutrustning

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2014
Projektets nuvarande status: Projetket är klart sånär som på slutbesiktning av den nya fastbränslepannan. Därefter skall slutdokumentation tas fram och överlämnas till förvaltaren. Överlämning planerat till augusti 2017, allt enligt ursprunglig plan och kostnad.

Projektet har nu fått godkänt för genomförande. Alla centrala delar är upphandlade och under 2016 ska dessa installeras.

Projektet omfattar ny:

- Fastbränslepanna
- Elpanna
- Värmepump
- Ställverk
- Processutrustning
- Systemlösning täby fjv-nät
- Automation

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Driftoptimering, Driftsättning