Redundant kyla Campus Värtan

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

År: 2014

Projektet har bestått i att skapa ett driftsäkert klimat för Fortums koncernövergripande teknikrum genom att säkerställa redundans i kylningen av dessa utrymmen.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Processkartläggning, Driftsättning