Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

År: 2016

Projektledning och projektering åt beställaren av ett nytt styrsystem för installation på två anläggningsdelar av Värtaverket, Värmeverk 1 och Värmeverk 2. Totalt 4 pannor, med hjälpsystem och fjärrvärme mm. Total effekt på pannorna är ca 500 MW. Anläggningarna byggdes kring 1970, vilket medför utmaningar när nytt styrsystem skall fungera tillsammans med äldre utrustning.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Upphandling, Projektledning, Automationskonsultation, Driftoptimering, Driftsättning