Rening av processvatten från KRA-massa, KVV6 Värtaverket

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

År: 2014

Pga ändrade regler för utsläpp av processvatten från kondensatreninganläggningen, KVV6 på Värtaverket, så byggs nu en ny tank samt rörledning för att låta vattnet rinna ner i sedimenteringsbassäng istället för till sjön.

MCKs roll i projektet är som projektledare för Fortums räkning.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning