Byte av sotblåsare till panna 14, Värtaverket

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

År: 2015

Panna 14 byggdes under 70-talet och har inte fått nya sotblåsare sedan dess. Nu saknas reservdelar till befintliga sotblåsare varför nya skall monteras.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Upphandling, Projektledning