Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

År: 2015

Genom en mindre ombyggnation av en befintlig undervattenstunnel i Upplands Väsby skall en kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar.

MCKs roll i projektet är som delprojektledare, teknisk kompetens samt montageledare.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Driftoptimering, Driftsättning