Processvattenåtervinning Brista 2

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

År: 2015

Projektet är indelat i två etapper där etapp 1 kommer att genomföras under revisionsperioden- maj månad och etapp 2 kommer att starta under hösten-15.
Projektet innefattar två tankar i pann- och turbinhuset B2 som ska kopplas ihop med befintligt fjärrvärmesystem för att återvinna processvattnet.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Processdesign, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Drift- och underhållsutbildning, Driftsättning