Tillförordnade projektledare för Stor Revisions av LT-turbin

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

År: 2009

Under revisionen 2009 i KVV Brista var MCK tillförordnad projektledare för LT-turbin service och generatorservice. Arbete pågick i dubbla skift under 4 veckor. Arbetet innebar fullständigt ansvar för den kontraktuella överenskommelsen mellan Fortum och Siemens.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning