Utbyte dysbotten på panna 6, Högdalenverket

Fortum Värme

År: 2015

Panna 6 på Högdalenverket eldas med industriavfall vilket sliter väldigt hårt på pannan. I synnerhet utsätts dysorna i botten som förser pannan med luft för hårt slitage. Inom ramen för projektet byts dysbotten ut med nya dysor, nytt murverk och nya installationer för givare.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Upphandling, Projektledning