Upprustning av eldstad på panna 6, Högdalenverket.

Fortum Värme

År: 2015

Tuberna i eldstaden på panna 6 slits hårt till följd av industriavfallet som förbränns i pannan. Vid jämna mellanrum måste därför tuber bytas ut eller skyddas men påläggssvetsning. I detta projekt byts en stor del av tuberna i eldstaden ut mot nya tuber för att säkra pannans tillgänglighet under en lång tid framöver.

I projektet utfördes följande tjänster; Upphandling, Projektledning