Processdesign, projektledning och idrifttagning – Rökgaskondensor

SICAL AB

År: 2015

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna, projektleda och driftsätta en rökgaskondenseringsanläggning åt vår kund SICAL AB. Anläggningen är en i en del i en nybyggd 7 MW fliseldad hetvattenanläggningen i Litauen.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Drift- och underhållsutbildning, Driftsättning