Ombyggnad utpumpning kondensat, rökgaskondensering

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2015

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att optimera befintligt system som har i uppgift att pumpa ut rökgaskondensat från två stycken kraftvärmeblock. Befintlig installation är underdimensionera vilket har resulterat i effektbegränsningar på anläggningarnas rökgaskondenseringar.
Uppdraget går ut på att optimera utpumpningens funktion genom att behålla befintligt rörsystem men uppgradera befintliga pumpar dels mekaniks och dels elektriskt.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Processdesign, Projektledning