Processdesign, vattenkrets 4 MW varmvattenpanna

SÖRAB

År: 2015

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna en vattenkrets för en 4 MW gaseldad varmvattenpanna. Anläggningen tar deponigas som man förbränner i pannan och dess energi överföras till en vattendamm. Att värma upp vattendammen optimerar dess reningsfunktion.
Processen omfattar en värmeväxlad lösning mellan pannans vattensystem och dammens vatten. I uppdraget ingår även en komplett automationslösning. I MCK uppdraget ingår även framtagande av underlag för upphandling av rörinstallation och automation.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Processdesign, Upphandling, Driftsättning