Ombyggnad brännarstyrning för 12 stycken brännare Akalla VV

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2015
Projektets nuvarande status: Den nya instrumenteringen för brännarstyrning håller på att installeras. Driftsättning sker hösten 2017

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att ansvara för ett delprojekt avseende ombyggnad av 12 stycken brännare och dessa styrning tillhörande 3 stycke 75 MW hetångpannor. Projektet innebär att dagens brännare med mekanisk kvotreglering skall byggas om till elektrisk styrd kvotreglering och att all brännarstyrning/logik skall integreras i ett nytt PLC baserat säkerhetssystem. Brännarna skall uppgraderas så att dessa följer alla tillämpbara standarder, lagar och normer skall likställas med en ny brännarinstallation.

Inom uppdraget ingår projektledning, processdesign, framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling och genomförande.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning