Ny installation av ecomoniser i Akalla VV

Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2015
Projektets nuvarande status: Ekonomisrar är på plats, isolering av dessa pågår tilslammans med uppsättning av nya gretingar. Driftsättning till hösten 2017 efter att styrsystemet bytts ut.

MCK Energiteknik har fått i uppdrag ansvara för delprojekt Process avseende installation av 2 st nya economisers för Panna 1 och Panna 2 i Akalla VV inkl. rörmontage av fjärrvärmerör med tillkommande pumpar

Inom uppdraget ingår projektledning, processdesign, framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling och genomförande.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning