Installation av 2st ecomonisers i Akalla VV

Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2015
Projektets nuvarande status: Ekonomisrar är på plats samt brännarutrustning. Inkopplingar återstår. Driftsättning har påbörjats för P3

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att ansvara för delprojekt Process avseende installation av 2 st nya economisers för Panna 1 och Panna 2 i Akalla VV inkl. rörmontage av fjärrvärmerör med tillkommande pumpar och instrumentmontage.

I uppdraget ingår även ombyggnad av befintlig brännarutrustning och tillhörande brännarstyrning, för panna P1, P2, och brännarstyrning för panna P3 samt anpassning av ekonomiser P1-P2

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning