Samordningsansvarig revision 2009 Brista Kraftvärmeverk

Fortum Service Öst AB

År: 2009

Under revisionen 2009 i KVV Brista var MCK samordningsansvarig för allt arbete. Det innebar bland annat att projektinstruktion och arbetsmiljöplan togs fram. Arbetsordrar från UH-ingenjörena administrerades i Fortums projektmjukvara Primavera. Dagliga samordningsmöten genomfördes med samtliga entreprenörers arbetsledare.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning