Cisternbyggnad Brista

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

År: 2016I Brista finns fyra invallade cisterner placerade på gårdsplanen. Cisternerna ska nu byggas in enl. miljökrav.
Utförs hösten 2016
MCK står för projekt-och montageledning

I projektet utfördes följande tjänster; Upphandling, Projektledning