Ny GAP-rökgaskanal till panna 6, Högdalenverket

Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB

År: 2016
Projektets nuvarande status: Projektet är upphandlat och byte av rökgaskanalen genomförs under revisionen på pannan 2016.

MCK har stått för delprojektledning i ett projekt där en ca.10 meter lång del av rökgaskanalen till pannan ska ersättas med en ny rökgaskanal utförd i GAP.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Upphandling, Projektledning