Energikartläggning enligt lagen om stora bolag (2014:266) och SS-EN16247

Vestas Northern Europa AB

År: 2017MCK har fått i uppdrag att utföra Energikartläggning enligt lagen om stora bolag (2014:266) för av Vestas Northern Europé AB verksamhet i Sverige. Uppdraget omfattar en övergripande del samt detaljerad kartläggning avseende överenskommet område. Arbetet ledas av vår certifierade energikartläggare.

I projektet utfördes följande tjänster;