Reinvestering av Farsta Värmeverk

Fortum Värme Samägt med Stockholm stad

År: 2017
Projektets nuvarande status: Rivningsarbetet samt asbestsaneringen fortlöper. Rörmontaget av fjärrvärmerör har påbörjats

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att vara Montagesamordnare inkl. tillståndsansvarig för Heta arbeten inom projektet reinvestering av Farsta värmeverk.
Projektet innefattar rivning av 4st pannor med tillkommande rör som ska ersättas med en ny panna

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning