Projektledare Ny bränsleinmatning Vimmerby

Neova AB

År: 2010Ett förbättringsområde som identifierats i Vimmerby är bränsleinmatningen. MCK har tillsammans med Neova föreslagit en åtgärd. Förändringen bygger på att byta ut befintliga skrapor i fickan samt förse hela botten med Hardoxplåt. All hydraulik tillhörande bränslefickan kommer att renoveras. Neova har tagit beslut i att bygga om denna och MCK är projektledare för aktiviteten. Upphandling av entreprenör genomfördes av MCK. Det omfattar såväl förfrågningsunderlag som utvärdering av offerter. Utförandet av ny bränsleinmatning.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning