Teknisk utredning avseende inkoppling Reservproduktion och tryckhållning av FJV-nät under ombyggnad av Trosa Värmeverk.

Statkraft Värme Sverige AB

År: 2010

Statkraft Värme Sverige AB har beslutat att bygga om Trosa Värmeverk, under ombyggnadsperioden skall reservproduktionspannor kopplas in samt ett tillfälligt tryckhållningssystem av FJV-nätet kopplas in. MCK fått i uppdrag vara teknisk support avseende dessa inkopplingar.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning