MCK har fått i uppdrag att projektleda, projektera och driftsätta en rökgaskondensering från SICAL AB.

SICAL AB

År: 2010Anläggningen består av ett komplett hus som innerymmer processutrustningen samt uppförande av ett nytt rostfritt rökrör. Anläggningen skall uppföras i Östervåla, på Sala Heby Energi AB anläggning. Rökgaskondenseringen skall betjäna två stycken fastbränslepannor på en total effekt om 2 MW. Rökgaskondenseringen är komplett med vattenreningsutrustning, FJV-system samt ett eget styrsystem.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Upphandling, Projektledning, Driftsättning