Projektering och upphandling av 2,0 MW Fastbränslepanna till Valdemarsvik

Neova AB

År: 2010MCK har på uppdrag av Neova AB fått i uppgift att projektera och handla upp en komplett 2,0 MW pelletspanna i Valdemarsvik. Denna anläggning skall placeras i en befintlig pannbyggnad där det idag står en 4,0 MW äldre fastbränslepanna och en äldre oljepanna. Projektet omfattar en komplett anläggning inklusive komplett vattenkrets mot FJV-nätet. Befintligt bränslelager och transportsystem skall användas och anpassas för den nya anläggningen. Den befintliga fastbränslepanna skall vara kvar i bygganden och vara driftdugligt skick men oljepannan skall demonteras och tas bort för att ge utrymme till den nya fastbränslepannan.

I projektet utfördes följande tjänster; Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling