Förstudie gällande möjligheterna till FJV utbyggnad i Hultsfred

Neova AB

År: 2009

Neova har identifierat ett antal kunder som är intresserad av fjärrvärme i Hultsfred. Utifrån dessa kunder tog MCK fram en sträckning där kulvert kan läggas mest effektivt samt dimensionerat utifrån energibehov. Tryckfallsberäkning och produktionskapacitet har beräknats för att skapa en helhetsbild.
Arbetet resulterade i en rapport som beskriver hur kulvert ska förläggas till vilken kostnad samt vilka eventuella förbehåll och övriga rekommendationer som MCK vill belysa.

I projektet utfördes följande tjänster; Förstudier