Detaljprojektering Kulvertutbyggnad Hultsfred FJV

Neova AB

År: 2010

Neova AB som äger och driver FJV-nätet i Hultsfred har planer att bygga ut sitt FJV-nät. En första deletapp i dessa planer är att förlägga ca 300 meter DN100 kulvert. Denna kulvert skall gå från centrala delen i Hultsfred under ett tvåspårig järnväg fram till ett ny etablerat bostadsområde. MCK har fått i uppdrag att deltaprojektering denna kulvertutbyggnad.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering