Projektering och framtagning av investeringskostnad för en 3,0 MW VVX-Station

Neova AB

År: 2010

MCK har fått i uppdrag att projektera samt ta fram en investeringsbudget för en 3,0MW värmeväxlarstation mellan Tibro´s hetvattensystem och kommunens FJV-system. Anläggningen skall fungera helt automatiskt och skall kunna styras och övervaks från Neovas Värmeverk i Tibro.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Processdesign, Upphandling