Förstudie för rökgaskondensering i Gimo och Österby panncentraler

Neova AB

År: 2010I förstudien undersöks förutsättningarna för att installera rökgaskondensering i Neovas panncentraler i Gimo och Österbybruk. Detta görs utifrån tekniskt och ekonomiskt perspektiv dvs. tekniska möjligheter och eventuella besparingar, kostnader etc.

I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att koppla upp styrsystemet i panncentralen i Österbybruk mot kontrollrummet i Gimo, så att drift och övervakning skulle kunna ske därifrån.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Automationskonsultation