Uppdatering av driftinstruktioner - Värmepumpanläggning Ropsten 3 (Värtaverket)

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

År: 2010

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att uppdatera driftinstruktion avseende deras värmepumpanläggning Ropsten 3, Värtaverket. Fortum arbetar att uppdatera och likställa alla driftinstruktioner samt larmlistor för alla deras basproduktionsanläggningar, Ropsten 3 är en del av dessa anläggningar. MCK skall ansvara för att arbetet blir utfört och klart enligt Fortums riktlinjer. Ropsten 3 består av fyra stycken värmepumpar med en total värmeproduktionseffekt på ca 115 MW.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning