Uppdatering av riskanalys Valåsen Karlskoga

Neova AB

År: 2010Genomgång, uppdatering och komplettering av riskanalys för pannor, framledning, returledning och tryckhållning med avseende på förändringar som gjorts på anläggningen.

I projektet utfördes följande tjänster; Processkartläggning