Säkerställa att de nya produktionsanläggningarna är klara för gasbyte

Stockholm Gas AB

År: 2010Stockholm Gas AB ska under januari byta ut den fosila grunden i deras stadsgas, nämligen den som framställs av nafta. Befintligt spaltgasverk ska därför ersättas av totalt 3 st produktionsanläggningar som baseras på flytande naturgas. MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag att kontrollera och kravställa att dessa anläggningar är klara för att gå in i kommersiell drift.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning