Förstudie gällande renovering av bränslehanteringen samt nyinstallation av rökgaskondensering för Floby Panncentral

Falbygdens Energi AB

År: 2011

MCK har fått i uppdrag av Falbygdens Energi AB att utföra en förstudie gällande renovering av bränslehanteringen samt nyinstallation av rökgaskondensering för deras panncentral i Floby. Omfattning av uppdraget ses som en förstudie där projektomfattning, budget samt investeringskalkyl minst kommer redovisas. Uppdraget beräknas vara klart under april 2011.

I projektet utfördes följande tjänster; Förstudier