Projektering, projektledning och driftsättning av en ny rökgaskondensering i Gimo

Neova AB

År: 2011Efter utförd förstudie har Neova beslutat i att investera i en rökgaskondesering in Gimo. Utförandet kommer ske med delad entreprenad, där varje leverantör står för sin specialkunskap. Det innebär i praktiken att kondensor, vattenrening, kanaler, styr/regler handlas upp separat.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning