Anläggningsstatusrapport Brista kraftvärmeverk

Fortum Värme AB samägt med Stockholm stad

År: 2011

Som ett led i att få kontroll över de kostnader som kommer inom den närsta tiden avseende underhåll och investeringar, ska en anläggningsstatusrapport tas fram. Den bygger på att alla anläggningsdelar gås igenom utifrån investerings- och underhållsbehov. Detta dokumentaras och tidsplaneras i en fördefinierad mall.

I projektet utfördes följande tjänster; Underhållskartläggning