Förstudie och förprojktering angående ny FBP 10MW Orminge VV

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2011I orminge finns sedan tidigare en 10MW pelletspanna som nu ska bytas ut. Inom ramen för detta projekt ska teknisk lösning tas fram, ett sammanställt förfrågningsunderlag utformas samt genomföra en upphandling enligt LOU.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Projektledning