Processdesigna en systemlösning som bättre omhändertar processvatten från ett 120 MW kraftvärmeverk.

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

År: 2011MCK Energiteknik har fått i uppdrag att designa en systemlösning som bättre omhändertar processvatten från Brista Block 1. I dagsläget kyls processvattnet med stadsvatten och leds till avlopp. Denna lösning är inte särskilt resurs- eller energieffektiv.

MCK arbetar i en av Fortum framtagen projektgrupp, I denna grupp ansvarar MCK för processdesign, tekniskt upphandlingsunderlag, framtagning av PI-scheman, säkerställa systemlösning mot tredjepartsorgan, framtagning av systembeskrivning samt driftsättning och intrimning av systemet.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Processdesign, Driftsättning