Rökgaskondensering i Vagnhärad

Statkraft Värme

År: 2011En ny panna skall byggas i Vagnhärad och tillsammans med den även rökgaskondensering. Den befintliga panncentralen kommer att användas för nybyggnationen och det kräv därför stor anpassning till lokalen. Utförandet kommer att vara delad entreprenad där varje leverantör står för sin profession. Entreprenaden kommer att delas upp i skorsten-, rör- och kondensorentreprenader.

I projektet utfördes följande tjänster; Förstudier, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Driftsättning