Driftutbildning i avancerad förbränningsteknik- Kramfors

Neova AB

År: 2009

I samband med att en ny rökgaskondesering skulle drifsättas i Kramfors utfördes en driftutbildning för de tekniker som arbetar i Kramfors. Utbilningen var indelad i tre delar - förbränningsteknik, fjärrvärmenät samt explicit kring kondensering. Eftersom det, generellt, är viktigt att förstå hela kedjan för fjärrvärme och i synnerhet när en kondensering installeras genomfördes denna utbildning för att öka förståelsen hur olika skeden i processen påverkar varandra.

I projektet utfördes följande tjänster; Drift- och underhållsutbildning