Förbättring av förebyggande underhåll vid Högdalenverket

AB Fortum Värme Samägt med Stockholm Stad

År: 2011Målet är att förbättra det förebyggande underhållet för panna 6 (CFB-panna för industriavfall) vid Högdalenverket.

Uppdraget innefattar genomgång och uppdatering av underlaget för förebyggande underhåll som stäms av med tillverkares rekommendationer, erfarenheter från drift mm. Detta skall mynna ut i instruktioner för rondering, löpande underhåll och revisioner.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Underhållskartläggning