Förstudie för rökgaskondensering, economizer och ackumulator och samordnad drift för fjärrvärme och sågverk i Årjäng

Neova AB

År: 2011

Förstudie som ser på tekniska och ekonomiska förutsättningar för driftoptimering vid Neovas värmeverk och närliggande sågverk. I studien utreder vi processdesign och möjligheterna till förbättrad drift om man skulle installera exempelvis rökgaskondensor, economizer och ackumulator vid sågverkets fastbränslepanna och samordnar driften med fjärrvärmenätet.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Processdesign, Driftoptimering