Energikartläggning av kraftvärmeverket Brista

Fortum AB

År: 2011

MCK har fått i upp drag att kartlägga energiflödet för panna 1 i Brista. Projektet ska titta på tillförd energi och genererad energi samt identifiera vart energin tar vägen under processens gång. Pannan är på 120 MW och eldas med biobränsle.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Processkartläggning